اعضای شورای اداری

نام و نام خانوادگی سمت تلفن دفتر نمابر تلفن خانه
 
   مرتضی محبی فر فرماندار 45622470-71 4562-2472 45622470-71
   علی اکبر آزادواری معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 45622470-71 4562-2472 45622470-71
   محمدولی نجفی بخشدار مرکزی 4562-0031 4562-2777 4562-0031
   رسول کاویانی بخشدار هلالی 45724111-14 4572-4142 45724111-14
   مریم زرقانی مشاور فرماندار در امور بانوان و خانواده 45622470-71 45622470-71
   مصطفی نیکنام رئیس مجمع مشورتی جوانان
   علی اکبر موحدی پور امام جمعه شهر جغتای 4562-3455 4562-2844 4562-3455
   روح بخش امام جمعه هلالی
   علی اکبر رحیمی رئیس دادگستری 45622044 4562-2232 45622044
   سید مهدی حسینی دادستان عمومی و انقلاب 45623466 مسئول دفتر 4562-3466 45623466 مسئول دفتر
   سرهنگ علی مرادی علی آبادی فرمانده انتظامی 4562-1164 4562-1162 4562-1164
   سرگرد اسماعیل زیبایی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه 4562-2895 4562-1197 4562-2895
   سروان خداشاهی رییس پلیس راهور 4562-1115 4562-1115 4562-1115
   سروان خسروی سرپرست پلیس راه
   نصرتی مسئول نمایندگی اداره اطلاعات 4465-7744
   بهروز محبی نجم آبادی نماینده شهرستان در مجلس شورای اسلامی
   مسئول دفتر نماینده مجلس -
   علی اصغر عنابستانی نماینده شهرستان در مجلس شورای اسلامی 44647399 91001357 91001357داخلی 6 44647399 91001357
   مسئول دفتر نماینده مجلس -
۱ ۲ ۳ ۴ ۵