متقاضی محترم کاربر عضو شعبه انتخابات 1400، لطفا اطلاعات فرم زیر را تکمیل نمائید. بدیهی است عواقب هرگونه ایراد در صحت اطلاعات به عهده جنابعالی بوده و تکمیل این فرم به معنی حضور قطعی شما در روز انتخابات و بعنوان عضو شعبه نمی باشد. همچنین تمام متقاضیان لازم است جهت دریافت آموزش ها نسبت به نصب برنامه کاربردی بله اقدام و در گروه مربوطه که متعاقبا اعلام می گردد عضو شوند.
۱۴۰۰/۰۸/۰۶
12:44
امروز:ساعت:باتشکربسمه تعالیستاد انتخابات شهرستان جغتای
جنسیت:
//انتخاب تاریخ  
نام:نام خانوادگی:نام پدر:شماره شناسنامه:کد ملی:تاریخ تولد:شماره همراه:نام بانک:شغل:رشته تحصیلی:
مرد  زن 
مقطع تحصیلی:محل سکونت:عکس پرسنلی:شماره سریال کارت هوشمند ملی:IRتوضیحات:شماره شبا:این شماره سریال پشت کارت ملی بوده و برای دریافت عکس کارت ملی از ثبت احوال مورد استفاده قرار می گیرد. (9G99999999)IR11 - 2222 - 3333 - 4444 - 5555 - 6666 - 77
دارم  ندارد 
آشنایی با دستگاه احراز هویت:شماره حساب بانکی: