مرتضی محبی فر
فرماندار شهرستان جغتای

    .
ویرایشگر متنپتانسیل های صنعتی ومعدنی شهرستان:

1. وجود ذخایر معدنی در منطقه از جمله کرومیت ، مس ، منگنز، سنگ آهک ، سنگ آلوویم، سنگ گچ، سنگ سیلیس ، که نشان از پتانسیل عظیم معدنی در محدوده شهرستان دارد وباطبع در صورت استخراج وغنی سازی آنها پتانسیل صنعتی را نیز در برمیگیرد

2. وجود خط انتقال ریلی در منطقه

3. وجود شهرک صنعتی مناسب و دارای امکانات آب، برق وگاز و نزدیک بودن شهرک صنعتی به راه آهنکلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به استانداری خراسان رضوی می باشد.

نظرسنجی
مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
آماربازدیدکنندگان