اعضای شورای اداری

نام و نام خانوادگی سمت تلفن دفتر نمابر تلفن خانه
   مرتضی محبی فر فرماندار 45622470-71 4562-1104 45622470-71
   هادی کلاوشکی بخشدار بخش مرکزی 4562-0031 4562-2777 4562-0031
   علی اکبر آزادواری بخشدار بخش هلالی 45724111-14 4572-4142 45724111-14
   ام لیلا فرزانه مشاور فرماندار در امور بانوان و خانواده 45622470-71 4562-1134 45622470-71
   زهره جمالی مشاور فرماندار در امور فرهنگی اجتماعی 45622470-71 45622470-71
   علی اکبر موحدی پور امام جمعه شهر جغتای 4562-3455 4562-2844 4562-3455
   علی اکبر رحیمی رییس دادگستری 45622044 45623466 4562-2232 45622044 45623466
   حسینی دادستان عمومی و انقلاب 45622044 45623466 مسئول دفتر 4562-2232 45622044 45623466 مسئول دفتر
   سرهنگ علی مرادی فرمانده انتظامی 4562-1164 4562-1162 4562-1164
   سرهنگ زرقانی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه جغتای 4562-3469 4562-3911 4562-3469
   سروان خداشاهی رییس پلیس راهور 4562-1115 4562-1115 4562-1115
   سروان میرزا بیگی فرمانده پلیس راه جوین - جغتای 5828-5294 5828-5294 5828-5294
   سعیدی مسئول نمایندگی اداره اطلاعات 4465-7744
   علی سبحانی فر نماینده شهرستان در مجلس شورای اسلامی
   فریمانه مسئول دفتر نماینده مجلس - سبحانی فر
   حسین مقصودی نماینده شهرستان در مجلس شورای اسلامی 44232885 44232884 44232885 44232884
   منتخبی مسئول دفتر نماینده مجلس - مقصودی
   سید محمود قاضی پور شهردار شهر جغتای 4562-2805 45622270 45622805 4562-2805
   محمدرضا نیکنام رئیس شورای شهر 4562-3274 4562-3274 4562-3274
   ابوطالب جغتایی نایب رئیس 4562-3274 4562-3274
۱ ۲ ۳ ۴ ۵