باسمه تعالی؛ مشترکین محترم تلفن ثابت شهرستان جغتای: در راستای اجرای سیاست های شرکت مخابرات ایران و به جهت جلوگیری از قطع تلفن هایی که مشخصات مالک آن به صورت ناقص در سیستم مخابرات ثبت گردیده ؛ خواهشمند است مالکین تلفن های ثابت اطلاعات خود را در قالب فرم زیر تکمیل نمایند:
۱۳۹۸/۰۷/۰۱
9:28
تاریخ:ساعت:باتشکر
شماره تلفن ثابت:
انتخاب تاریخ   //
نام:نام خانوادگی:نام پدر:شماره شناسنامه:کد ملی:تاریخ تولد:شماره همراه:برچسب جدیدبرچسب جدیدبرچسب جدید