متقاضیان دریافت سهمیه امریه سربازی تا 15 خرداد ماه فرصت دارند تا با تکمبل اطلاعات خود در فرم زیر و ارائه مدارک به کارگزینی فرمانداری شهرستان جغتای نسبت به ثبت نام در لیست سهمیه امریه سربازی اقدام نمایند.
شماره تلفن ثابت:محل سکونت:وضعیت تاهل:معدل کل:عنوان دانشگاه:محل تحصیل:مدرک تحصیلی:رشته تحصیلی:شماره ملی:نام خانوادگی:نام:
نام پدر:
شماره تلفن همراه:
منظور از عنوان دانشگاه نوع دانشگاه محل اخذ مدرک تحصیلی است:(دولتی-آزاد-پیام نور و یا ....)
انتخاب تاریخ   //
تاریخ اعزام: