> > اعضای شورای اداری


 
اعضای شورای اداری
نام
نام خانوادگی
سمت
تلفن دفتر
جستجو در آرشیو انجام شود
  
اعضای شورای اداری
ردیف نام نام خانوادگی سمت تلفن دفتر نمابر تلفنخانه
1 محمد علی آبادی فرماندار 45622472 45622470-1
   
تعداد بازدیدکنندگان : ۱۱۶۰۳۴ نفر تاریخ آخرین ویرایش : دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
موارد یافت شده : ۱، نمایش از ۱ تا ۱